Bussiliikluse korraldamisene Kirimäe-Haapsalu suunal.

Maavalitsus ootab külade ettepanekuid bussiliikluse parendamiseks.

Tööpäevaliin sõidab maršruudil Palivere-Putkaste-Kirimäe-Võnnu-Herjava-Haapsalu. Tuleb välja, et see liin on kõige väiksema sõitjate arvuga liin maakonnas. Meil on võimalus öelda, mis aegadel see liin sõita võiks, et sõitjaid rohkem oleks.
Sellest lähtuvalt olen kokku pannud e-küsimustiku, millele palun kõigil vastata (ka Nihka elanikud, kes Rummu peatust kasutavad)!
Vastaku ka need, kes bussi ei kasuta!
Ja vastaku perekonnas ka koolilapsed ja vanavanemad!
Kui naabril ei ole internetti, siis küsi ka temalt ja täida tema eest!
Sellise küsimustiku puhul on tähtis, et võimalikult paljude huvigruppide arvamus saaks kirja.

Palun täitke küsimustik (novembri lõpuks) siin:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHF6ZDNSSFlPU3k3Q1lORG9oTy0zVWc6MQ
(Peale täitmist vajuta Submit küsimustiku lõpus)

Praegu sõidab buss aegadel:
Kirimäe (7.55) – Haapsalu (8.25)  T, K, N
Kirimäe (9.10) – Haapsalu (9.40)  L
Kirimäe (15.15) – Haapsalu (15.45) L

Haapsalu (8.30) – Kirimäe (9.00)  L
Haapsalu (14.40) – Kirimäe (15.10)  L
Haapsalu (16.20) – Kirimäe (16.46) T, K, N

Aitäh!

Kai
56207176

Naabrivalvest

Hea Kirimäe küla elanik!

Paljud meist on viimasel ajal mõelnud sellele, kuidas oma turvalist ja ohutust suurendada! Üks võimalus midagi ühiselt turvalisuse suurenemise nimel teha, on liituda naabrivalvega. Naabrivalve on meetod, mille abil on võimalik arendada naabruskonnas elavate elanike, kohaliku politsei ja kohaliku võimu esindajate vahel paremaid kontakte, eesmärgiga parandada meie elupiirkonna turvalisust.

Naabrivalvega alustamiseks on vaja:

1. Naabrite üksmeelt ja soovi ühiselt tegutseda!

2. Kokku koguda naabrivalves osalejate andmed!

3. Valida naabrivalve sektori vanem.

Kõik naabrivalve sektori liikmed saavad endale oluliste numbrite lehe koos teiste sektori liikmete andmete ja politsei ning omavalitsuse kontaktisikute vajalike numbritega. Piirkond tähistatakse naabrivalve plakatitega. Naabrivalve sektori liige saab soodustusi naabrivalve koostööpartneritelt. Naabrivalve kohta saate lugeda ka www.naabrivalve.ee  või lisainfot helistades 51 36 630 või 6522 522.

Naabrivalve põhimõte on lihtne: kui näed midagi kahtlast, siis reageeri vastavalt oma oskustele. Naabrivalve tulemus tuleb naabrite omavahelisest suhtlusest ja heast infovahetusest elanike ja politsei vahel. Et omavaheline suhtlus oleks ladus, on vaja naabreid tunda, usaldada ja omada võimalust nendega ühendust võtta. Naabrivalves ei valvata kedagi või kellegi vara, tegutsetakse siis, kui olukord seda nõuab! Kui naabrid üksteist tunnevad, siis väheneb anonüümsus piirkonnas ja võõrast on kergem märgata. See aga suurendab kurjategija hirmu jääda vahele. Naabrivalve plakatid annavad kurjade kavatsustega inimesele mõista, et siin elavad inimesed, kes on tähelepanelikud ja hoolivad. Tervikuna muutub piirkond kurjategijatele ebasobivateks, sest vahelejäämise risk on väga suur. Naabrivalve on lihtne, kuid tõhus võimalus hoida oma kodupaik turvalisena! Selleks on vaja vaid meie endi pealehakkamist ja teotahtelisust!

Kontakt Kirimäel naabrivalve teemadel arutamiseks: Andres Teder, tel. 50 72216

Arengukava

Valminud on arengukava, millele ootame kommentaare ja täiendusettepanekuid 1.maini. Arengukava läheb üldkoosoleku poolt kinnitamiseks 3.mail.

Loe arengukava.

Lisainfo: Andres.Teder@eri.ee

Külaplatsist

Külaplatsi asendiplaani suhtes on võimalik avaldada oma arvamusi. Muudatusettepanekud lisage kommentaarina selle postituse juurde.

plaan

Järgmine üritus

Arutlemaks teemal “mis võiks olla külaseltsi järgmine üritus” kasutage kommenteerimise võimalust.